Tips til hvordan finansiere ny motorsykkel eller scooter

Motorsykkelsesongen står for døren, og mange kribler nok etter å investere i en ny tohjuling. Å finne finansiering til MC er enkelt, og hos mange banker kan lånet komme på plass i løpet av noen timer. Sett deg inn i forskjellene på lånetypene først, så blir det enklere å velge det MC-lånet som passer til ditt behov.

MC-lån med og uten sikkerhet

Et motorsykkellån uten sikkerhet betyr i praksis det samme som forbrukslån. Bruker du denne typen finansiering for å kjøpe sykkelen, stilles det ingen krav til kasko, lånet kan skaffes raskere (på dagen) og du får lengre nedbetalingstid. Mens et mc-lån med sikkerhet ofte nedbetales i løpet av 5 år, kan usikrede lån løpe så lenge som 15 år, avhengig av hvor stor lånesummen er. Det er naturligvis dyrere å bruke lengre tid på nedbetalingen, men de månedlige avdragene er lavere, og dermed enklere for enkelte å betjene. Rentene på et usikret lån er høyere enn på et sikret motorsykkellån. I tillegg er det større renteforskjeller når banken ikke har sikkerhet. Dette betyr at personer med stabil økonomi og god betalingshistorikk, får lavere renter på MC-lånet enn når det motsatte er tilfelle.

Hvilket lån egner seg?

De fleste velger et sikret MC lån dersom de har egenkapital nok, og dersom sykkelen har høyere verdi. Praksisen er da at banken tar pantesikkerhet i motorsykkelen, noe som betyr at dette må tinglyses. Med sikrede lån er det også normalt at banken krever at sykkelen har kaskoforsikring, noe du uansett vil ha dersom doningen er verdifull.

Skal du kjøpe en rimelig motorsykkel, og vil skaffe finansiering raskt, kan et usikret lån være beste løsning. Dette gjelder spesielt om du har anledning til å innfri lånet før den opprinnelige avtalte tiden, noe du står fritt til å gjøre, uten at det tilkommer ekstrakostnader.

Tre banker med MC-lån uten sikkerhet

Santander Consumer Bank er et av de naturlige stoppestedene når du ser etter lån til motorsykkel, spesielt om det haster med å få på plass finansieringen. Banken har svært gunstige betingelser på MC-lån, så lenge motorsykkelen kan stilles som pantesikkerhet. De laveste nominelle rentene kan konkurrere med de fleste sparebankene, i tillegg til at gebyrene gjerne er lavere i denne banken enn hos mange av konkurrentene. Santander tilbyr også usikrede lån til alle formål, samt lån til andre typer kjøretøy. Usikrede lån har høyere rentesatser, og bestemmes individuelt for hver låntaker. Du vil normalt få svar på søknaden samme dag du sender den inn.

OPP Finans tilbyr lån på inntil 500 000 kroner, som kan brukes til kjøp av motorsykkel. Lånet krever ikke at du stiller med sikkerhet, og kan utbetales på dagen. Rentebetingelsene er fra omtrent 7% for de som har god betalingsevne og en noenlunde bra betalingshistorikk (kredittscoren må være høy).

Instabank har MC-lån på inntil 500 000 kroner, uten krav til egenkapital, og ingen krav til at det tegnes kaskoforsikring for motorsykkelen. Her kan du velge selv om du vil la banken ta salgspant i motorsykkelen. Med salgspant får du noe lavere renter, og må dokumentere at pengene ble brukt til å kjøpe motorsykkelen. Du kreves også at minst 70% av sykkelens kjøpesum kom fra lånet. Alternativet er bankens personlån, som også kan brukes til motorsykkel, der det ikke stilles krav til salgspant.

Lån til egenkapital for motorsykkel

Om du trenger å skaffe egenkapital for å få kjøpt motorsykkelen, kan dette gjøres i nær sagt alle banker som tilbyr lån på dagen uten sikkerhet. Størrelsen på egenkapitalen er med på å avgjøre hva rentene blir på MC-lånet. Bankenes grenser varierer, men et vanlig scenario er at du får renter ned mot 4% dersom du har 35% eller mer i egenkapital (lån på 65% av kjøpesummen). Låner du 80% av kjøpesummen øker de nominelle rentene gjerne til over 5%, mens ved fullfinansiering kan rentene bli på over 6%.

I noen tilfeller kan det derfor lønne seg å ta opp to lån om man ikke har noe i egenkapital fra før. For å få det til må for eksempel lånet på 35% av kjøpesummen betales så raskt ned at de totale rentekostnadene blir lavere, enn om hovedlånet var på 100%. Dette vil selvsagt avhenge av mange faktorer, som rentebetingelsene på begge lånene, lånesum og hvor raskt man betaler ned hvert av lånene.